Banská Štiavnica štartuje celoročný projekt „Zaľúbená Štiavnica“

Tlačová správa 10.2.2020

Banská Štiavnica je známa svojou úžasnou banskou históriou. Málo ľudí ale vie, že práve v Banskej Štiavnici sa odohral skutočný príbeh osudovej lásky,
z ktorej sa zrodila Najdlhšia ľúbostná báseň sveta. Báseň Marína, ktorú Andrej Sládkovič písal svojej milej Maríne Pischlovej 2 roky, má 2 900 veršov
a takmer 100 000 znakov.  Po prvýkrát vyšla báseň knižne v roku 1846. Od roku 2017 je oficiálne zapísaná ako svetový rekord vo World Record
Academy.

V tomto roku uplynie presne 200 rokov od narodenia Maríny aj Sládkoviča. Pri tejto príležitosti sa spojili mesto Banská Štiavnica, Oblastná organizácia
cestovného ruchu Región Štiavnica a Krajská organizácia cestovného ruchu – Banskobystrický kraj Turizmus a spoločne pripravili projekt
Zaľúbená Štiavnica 2020.

„Cieľom projektu je spopularizovať Banskú Štiavnicu ako mesto Najdlhšej ľúbostnej básne sveta a dostať ju tak  na celosvetovú mapu najzaľúbenejších
miest. Do spoločnosti takých pútnických miest lásky, akými sú Paríž či Verona,“
hovorí Igor Brossmann iniciátor projektu a spoluzakladateľ Banky
Lásky,
ktorá sídli v dome, kde Marína prežila väčšinu svojho života.

„Dnes je Banská Štiavnica známa a navštevovaná najmä vďaka bohatej banskej histórii a unikátnym technickým pamiatkam, za ktorými k nám cestujú
ľudia z ďaleka. Okrem tohto kultúrneho dedičstva, zapísaného v UNESCO má však Banská Štiavnica ohromný potenciál aj ako mesto Najdlhšej ľúbostnej
básne sveta. Preto hlavnou témou v Banskej Štiavnici v roku 2020 budú oslavy 200. narodenín Maríny a Sládkoviča, “
vyhlásila primátorka mesta
Banská Štiavnica Nadežda Babiaková.

Podpredseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Štiavnica Ľudovít Kaník k tomu dodáva: „Rok Maríny a Sládkoviča
štartujeme na Valentína a naplno sa rozbehne v máji - mesiaci lásky. Aby každý návštevník, ktorý v tomto roku zavíta do Banskej Štiavnice vedel,
že vstupuje do mesta, kde sa zrodila Najdlhšia ľúbostná báseň sveta, osadili sme na hlavných prístupových cestách hneď za oficiálne označenie
„BANSKÁ ŠTIAVNICA“ aj symbolické dopravné značky „ZAĽÚBENÁ ŠTIAVNICA.“


„Nadchla nás myšlienka otvoriť novú celosvetovo atraktívnu komunikačnú líniu Banskej Štiavnice. Veríme, že romantická téma Najdlhšej ľúbostnej básne
sveta dokáže do celého regiónu prilákať ľudí z celého sveta a pomôže ekonomicky pozdvihnúť celý štiavnický región.“
vysvetľuje Iveta Ňiňajová z Krajskej
organizácie cestovného ruchu – Banskobystrický kraj Turizmus.

HLAVNÝ NÁPAD celého projektu Zaľúbená Štiavnica spočíva v tom, že najkrajšie ľúbostné verše básne Marína vystúpia z knižky.
S veršami v rôznych podobách sa návštevníci mesta stretnú v uliciach, podnikoch a dokonca aj pri romantických prechádzkach v prírode v okolí
Banskej Štiavnice.

ŠTYRI kľúčové AKTIVITY
Projekt Zaľúbená Štiavnica 2020 pozostáva zo 4 kľúčových aktivít:
- Poézia v uliciach
- Miesta, ktoré zrodili Najdlhšiu ľúbostnú báseň sveta
- Mestská hra „Zlož vlastnú ľúbostnú báseň z krásnych veršov z Maríny“
- Štiavnický ĽÚBFEST  - festival ľúbosti a krásy